Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності
Міжнародні договори міжвідомчого характеру

Меморандум про взаєморозуміння між ДСІВ та Національним центром інтелектуальної власності Грузії САКПАТЕНТІ

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою
інтелектуальної власності України та Відомством Данії
з патентів і торговельних марок

Державна служба інтелектуальної власності України та Відомство Данії з патентів і торговельних марок (далі - Сторони),

усвідомлюючи важливість інтелектуальної власності в розвитку потужної національної та глобальної економіки, заохоченні економічних інвестицій в інновації та схваленні духу підприємництва, а також

прагнучи до подальшого двостороннього співробітництва між Сторонами для зміцнення існуючих систем інтелектуальної власності шляхом створення механізму для регулярного обміну інформацією та передовим досвідом і для спільної організації заходів зі співробітництва,

цим викладають цей Меморандум про взаєморозуміння (далі - Меморандум):

Стаття 1

Сторони розширюватимуть і розвиватимуть двосторонні відносини у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 2

Співробітництво Сторін у сфері інтелектуальної власності охоплює:

  • реалізацію проектів двостороннього співробітництва з різних питань, пов'язаних з правовою охороною інтелектуальної власності;
  • обмін інформацією про законодавчі зміни у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
  • обмін досвідом про виконання прав інтелектуальної власності;
  • організацію спільних семінарів, симпозіумів і робочих зустрічей;
  • обмін спеціалістами (експертами) та їхнє навчання з питань правової охорони інтелектуальної власності;
  • інші напрями співробітництва за згодою Сторін.
Стаття 3

Цей Меморандум не перешкоджає Сторонам брати участь у двосторонньому та багатосторонньому співробітництві з іншими країнами у сфері інтелектуальної власності.

Стаття 4

Проведення кожного заходу в рамках цього Меморандуму залежатиме від:

  • наявності коштів, необхідних для їх фінансування;
  • наявності інших засобів та ресурсів;
  • наявності згоди обох Сторін.
Стаття 5

Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання обома Сторонами.

Цей Меморандум є чинним протягом 5 років з дати підписання. Його дія автоматично продовжується на наступні 5 років, якщо одна зі Сторін за 6 місяців до дати закінчення свого наміру не повідомить іншій Стороні в письмовому вигляді про те, що дію Меморандуму припинено.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться в письмовій формі за взаємною згодою Сторін та складають невід'ємну частину цього Меморандуму.

Уся документація, яка передається Сторонами одна одній під час реалізації цього Меморандуму, англійською мовою.

Учинено в місті Києві 11 жовтня 2011 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними.

Микола Паладій

 

Джеспер Конгстад

Голова

 

Генеральний директор

Державна служба інтелектуальної
власності України

 

Відомство Данії з патентів
і торговельних марок

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2