Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Сутність, ознаки та переваги механізму ДПП

Державно-приватне партнерство:

 • співробітництво між державним та приватним партнерами

державний партнер – держава, територіальні громади в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування;
приватний партнер – юридичні особи, крім державних та комунальних підприємств, або фізичні особи - підприємці ;

 • здійснюється на договірній основі

у рамках здійснення державно-приватного партнерства можуть укладатися договори про концесію, спільну діяльність, управління майном, змішаний договір, інші договори.
Об'єктами державно-приватного партнерства є об'єкти, що перебувають у державній або комунальній власності.
Згідно із Законом об'єктами державно-приватного партнерства можуть бути:

 • існуючі, зокрема, відтворювані (шляхом реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єкти що перебувають у державній або комунальній власності, у тому числі ділянки надр;
 • створювані чи придбані об'єкти в результаті виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

Основні ознаки механізму ДПП, що обумовлюють його ефективність при залученні приватного бізнесу

 • Надання прав управління (користування, експлуатації) об'єктом партнерства або придбання, створення (будівництво, реконструкція, модернізація) об'єкта державно-приватного партнерства з подальшим управлінням (користуванням, експлуатацією), за умови прийняття та виконання приватним партнером інвестиційних зобов'язань відповідно до договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.
 • Фіксація у договірних відносинах "державного інтересу".
 • Довгостроковість відносин (від 5 до 50 років).
 • Передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення державно-приватного партнерства.
 • Внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства із джерел, не заборонених законодавством.

Переваги механізму ДПП:

 • підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності;
 • покращення якості публічних послуг для населення та бізнесу;
 • створення умов для використання новітніх технологій та запровадження інновацій;
 • зниження навантаження на державний бюджет та оптимізація бюджетних видатків на надання публічних послуг та утримання бюджетних установ.
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2