Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Головна » Вакансії » Конкурсний відбір на керівні посади інших державних підприємств
Конкурсний відбір на керівні посади інших державних підприємств
28.11.2017 | 11:02

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради 

державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”

Мінекономрозвитку відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, та наказу Мінекономрозвитку від 22.11.2017 № 1694 “Питання формування наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” оголошує конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

Найменування товариства: державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (далі – Підприємство)

Місцезнаходження товариства: 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.34-44.

Основні напрями діяльності Підприємства.

Виготовлення та реалізація бланків документів, у тому числі бланків для оформлення результатів надання адміністративних послуг, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків документів суворої звітності, бланків інших документів, які відповідно до законодавства потребують використання спеціальних елементів захисту; виготовлення та реалізація марок акцизного податку; виготовлення та реалізація платіжних карток; виготовлення та реалізація бланків цінних паперів; виготовлення та реалізація поштових марок, блоків, маркованих конвертів, конвертів, карток, листівок тощо; виготовлення та реалізація різних видів поліграфічної продукції.

Сфера компетенції, якою повинні володіти члени наглядової ради Підприємства:

 • управління ризиками;
 • стратегічне управління;
 • управління проектами.

Вимоги до претендентів

Претендент повинен мати:

 • вищу освіту, зокрема в галузі знань “Управління та адміністрування”, “Виробництво та технології”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини”, “Право”;
 • стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менш як п’ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п’ять років.

та відповідати:

 • вимогам незалежності, визначених законодавством.

Очікувані функції незалежних членів наглядової ради Підприємства:

 • підготовка пропозицій до проекту стратегії розвитку Підприємства, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю Підприємства;
 • впровадження ключових показників ефективності роботи Підприємства, що забезпечать досягнення стратегічних цілей, та моніторинг їх досягнення;
 • аналіз та контроль реалізації стратегії розвитку Підприємства та контроль впровадження необхідних змін;
 • пропозицій щодо тарифної політики Підприємства;
 • формування політики сталого розвитку та моніторинг її дотримання;
 • визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю;
 • здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та впровадження відповідних заходів при необхідності;
 • впровадження незалежного аудиту.

Професійні компетенції члена наглядової ради за сферами компетенції:

Управління ризиками:

 • вміння прогнозувати та аналізувати зовнішні та внутрішні ризики діяльності підприємства та оцінювати потенційний вплив на його фінансовий результат;
 • досвід розробки планів реагування на можливі фінансові, технологічні, ринкові ризики для мінімізації втрат підприємства;
 • досвід впровадження ризик-менеджменту на підприємстві.

Стратегічне управління:

 • володіння методами стратегічного аналізу, бізнес-планування, бізнес-аналізу;
 • наявність стратегічного бачення розвитку підприємства в умовах обмежених ресурсів;
 • досвід розробки стратегічних планів підприємства та їх впровадження;
 • розуміння та вміння критично оцінювати існуючий бізнес (ринкове середовище, бізнес модель, бізнес ризики, потреби клієнтів, галузеву специфіку тощо).

Управління проектами:

 • розуміння методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та вміння ранжувати портфелі проектів підприємства;
 • наявність успішно реалізованих проектів та/або програм в організаціях;
 • впровадження системи управління проектами на підприємствах;
 • вміння ініціювати та супроводжувати проекти змін в організації.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

 • заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” Перевезенцева О. Ю.

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я, по батькові претендента – повністю, адреса реєстрації претендента, контактний номер телефону, адреса електронної пошти), погодження/непогодження щодо розголошення документів, поданих претендентами, після завершення конкурсного відбору, присутність представників засобів масової інформації та громадськості.

Разом із заявою:

 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Підприємства;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Підприємства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).

Інформація щодо фінансово-економічного стану Підприємства, а саме: відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення даного оголошення (до 28 грудня 2017 року).

Заяви та документи приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономрозвитку, комісія з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

Заяви та документи надсилаються на електронну пошту: personal@me.gov.ua

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 200-45-30*3156,  personal@me.gov.ua   

Конкурсний відбір починається 29 грудня 2017 року.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономрозвитку до 26 січня 2018 року.

 

23.11.2017

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”

21 листопада 2017 відбулось засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії”.

Комісія заслухала конкурсні пропозиції 10 учасників конкурсного відбору.

За результатами обговорення та аналізу конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору переможцем конкурсного відбору на посаду керівника державного підприємства “Завод порошкової металургії” оголошено Драпушка Ростислава Григоровича.

Рішення Комісії є підставою для укладення контракту між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та переможцем конкурсного відбору.

Переможцю конкурсного відбору слід звернутися до департаменту персоналу Міністерства ( к. 440, тел. 200-45-30, 253-00-34).

 

18.09.2017

Оголошення

про проведення конкурсного відбору на посади керівників суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (повторне)

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, Мінекономрозвитку оголошує конкурсний відбір на посади керівників суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Назва підприємства Основні напрями діяльності Адреса Кінцевий термін подачі документів Початок конкурсу Завершення конкурсу
1 Державне підприємство “Завод порошкової металургії” виробництво такої продукції: залізний порошок, феросиліцій гранульований, вироби із порошкових спечених матеріалів (конструкційні і антифрікаційні вироби, деталі електротехнічного призначення), спечена електродна стрічка, гідро циклони, фрикційні вироби, вироби із композитних матеріалів

Промвузол, м.Бровари, Київська обл., 07400

до 18.00

17 жовтня

2017 року

26 жовтня 2017 року 24 листопада 2017 року

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки:

 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня – не менше 3 років.

Повинен знати (володіти):

 • принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування;
 • перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, етикету ділового спілкування та ведення переговорів;
 • лідерські компетенції, стратегічне бачення, організаційне лідерство, управління змінами, управлінську ефективність, дипломатичну мудрість;
 • відповідність етичному стандарту, правосвідомість, суспільне служіння, професіоналізм, чесність, відповідальність, порядність, справедливість.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).
 • Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

- шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація для підготовки конкурсних пропозицій розміщена на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в рубриці “ Реформа держпідприємств”, розділі “Фінансова звітність підприємств”, підрозділі “Архів”, вкладка “Показати всі”.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, кім. 440; телефон для довідок: 253-00-34.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: personal@me.gov.ua.

Телефони для довідок з питань фінансово-економічного стану підприємства: 253-40-90, 253-12-28.

Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2.

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2