Головна » Діяльність » Співробітництво між Україною та Європейським Союзом » Імплементація Угоди про асоціацію в торгівельній та економічній сферах

Календар подій

22
Січня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
29 30 31 1 2 3 4
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Плани імплементації актів законодавства ЄС, схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 164
16.03.2015 | 16:44 | Департамент європейської інтеграції та багатостороннього співробітництва

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 164 "Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС"

 

До кінця 2017 року в національне правове поле буде упроваджено положення 35 актів законодавства Європейського Союзу

4 березня 2015 р. Урядом схвалено плани дій органів виконавчої влади на період до 2017 року, результатом яких має стати впровадження в українське законодавче поле окремих актів законодавства ЄС у таких сферах, як державні закупівлі, інтелектуальна власність, захист прав споживачів, безпека продукції та ринковий нагляд.

Кроки, спрямовані на стабілізацію системи державних закупівель, розширення участі малих та середніх підприємств до процедур державних закупівель, підвищення рівня конкуренції,  мають забезпечити зменшення рівня корупції та створити механізм ефективного використання бюджетних коштів.

Відчутними мають стати зміни у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності: впродовж 2015-2017 років передбачена імплементація положень 19 актів законодавства ЄС у цій сфері. Внаслідок вдосконалення національного законодавства очікується впровадження:

- дієвих механізмів посилення охорони та захисту прав на об’єкти промислової власності;

- інституційних та організаційних змін з метою належного захисту географічних зазначень;

- ефективних механізмів посилення охорони та захисту прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав;

- єдиного порядку реалізації майнових прав суб’єктів авторського і суміжних прав через організації колективного управління;

- цивільних, адміністративних процедур та додаткових заходів, необхідних для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності.

Вагомим елементом комплексної роботи у сфері покращення ведення підприємницької діяльності стане дозвіл на створення товариств, що мають одного учасника (акціонера), з визначенням правил діяльності таких одноосібних товариств на основі європейської практики.

У сфері гарантування безпеки продукції очікується створення сприятливих умов для усунення державного контролю виробництва продукції та створення прозорої системи нагляду за безпечністю продукції, яка вже розміщена на ринку.

Зменшення витрат, пов’язаних із введенням товарів в обіг, усунення загроз, пов’язаних із цілковитою зупинкою виробництва чи торгівлі, посилення відповідальності за виготовлення/продаж небезпечних товарів мають стати позитивними сигналами для бізнес середовища.

Прямими вигодами для пересічних споживачів стануть як зниження ризику придбання небезпечної продукції, так і зниження цін через менші витрати виробників, більша поінформованість, можливість у виборі товарів і захисті своїх прав.

 

План імплементації Регламенту (ЄС) № 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2001/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Рішення № 768/2008/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 85/374/ЄЕС з питань безпеки продукції та ринкового нагляду

 

План імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності

 

План імплементації Директиви 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради 93/13/ЄС, Директиви 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради, Директиви Ради ЄС 87/357/ЄEC та Рішення Комісії 2006/502/ЄС з питань захисту прав споживачів

 

План імплементації Директиви Ради 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/ЄС

 

План імплементації Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обмеження викидів летючих органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви 1999/13/ЄС

 

План імплементації положень Директиви 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно координації порядків надання державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг

 

План імплементації Директиви 2009/102/ЄС Європейського Парламенту та Ради про одноосібні приватні компанії з обмеженою відповідальністю


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json