Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

20
Травня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”
28.09.2018 | 14:33 | Департамент технічного регулювання

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” (далі - Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями розроблення проекту постанови є:

- забезпечення перегляду Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (далі – Технічний регламент) для приведення його положень у відповідність із Директивою 2011/65/ЄС  Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (далі – Директива ЄС), на заміну Директиви 2002/95/ЄС, яку було скасовано 3 січня 2013 р.;

- приведення вимог Технічного регламенту до вимог нового законодавства України у сфері технічного регулювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01 серпня 2018 року по 21 вересня 2018 року.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови і надання роз’яснень щодо її положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2017

2018

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови.

6

1

 

 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У березні 2017 року Європейською Комісією внесено зміни в Додатки  III та IV Директиви ЄС щодо продовження строків дії деяких винятків із обмежень використання небезпечних речовин в електронному та електричному обладнанні.

Продовження строків дії обмежень в ЄС передбачено статтею 5 Директиви ЄС та базується на рівні науково-технічного прогресу, і у разі відсутності новітніх технологій, що забезпечуватимуть дотримання виробниками електронного та електричного обладнання встановлених обмежень щодо вмісту у їх продукції небезпечних речовин, строки дії виключень з обмежень продовжуються.

У зверненнях заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до постанови зазначалося, що без приведення у відповідність до зміненої у березні
2017 року Директиви ЄС з 1 січня 2018 року певне електронне та електричне обладнання, яке надалі може вироблятися та імпортуватися в ЄС, не зможе бути виготовлене або ввезене в Україну.

Внаслідок не внесення аналогічних змін у відповідні додатки до Технічного регламенту будуть створені технічні бар’єри у торгівлі відповідним обладнанням між Україною та Європейським Союзом.

З урахуванням вищевикладеного, Мінекономрозвитку забезпечено розроблення та прийняття постанов Кабінету Міністрів України щодо внесення аналогічних змін до Технічного регламенту, а саме:

            - постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 383 “Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”;

            - постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 688 “Про внесення змін у додаток 3 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”.

            Слід зазначити, що Комісією ЄС постійно переглядаються вимоги щодо строків дії винятків з обмежень використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, встановлені додатками ІІІ і IV до Директиви ЄС, та доповнюються зазначені додатки новими винятками з обмежень, тому виникає необхідність у внесенні змін у вищезазначену постанову.

            Запроваджені регуляторним актом вимоги сприяють приведенню національного законодавства у відповідність із нормами законодавства ЄС, усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, забезпечують наявність на вітчизняному ринку електричного та електронного обладнання та запасних частин для нього, таких як комп’ютери, монітори, медичні прилади для моніторингу та контролю.

            Ураховуючи зазначене, за результатами аналізу отриманих показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json