Індекс реального ВВП
(% до відповідного періоду попереднього року)